شما دوست دارید ما مجله رو به چه صورتی آپدیت کنیم؟
(83.33%) 5
بصورت نسخه وب هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب ماهی یکبار
(16.66%) 1
بصورت نسخه پی دی اف هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه پی دی اف ماهی یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب و پی دی اف هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب و پی دی اف ماهی یکبار

تعداد شرکت کنندگان : 6