شما دوست دارید ما مجله رو به چه صورتی آپدیت کنیم؟
(68.75%) 11
بصورت نسخه وب هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب ماهی یکبار
(6.25%) 1
بصورت نسخه پی دی اف هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه پی دی اف ماهی یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب و پی دی اف هر دوهفته یکبار
(25%) 4
بصورت نسخه وب و پی دی اف ماهی یکبار

تعداد شرکت کنندگان : 16